Màster Universitari. Gestió, Organització i Economia de l'Empresa

Any acadèmic 2021-22

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El Màster té definits els següents graus (o llicenciatures) com a preferents: Administració i direcció d'empreses; Economia; i Enginyeries.

També poden ser admesos candidats que compleixin amb les següents condicions:

  • Ser titulats en Graus (o llicenciatures) de Matemàtiques, Física, Informàtica o qualsevol altra titulació amb un marcat caràcter quantitatiu.
  • Ser titulats en altres Graus (o llicenciatures) però haver realitzat cursos de postgrau d'Administració i direcció d'empreses o d'Economia.

Es demanarà que el candidat disposi del Cambridge First Certificate de nivell A, acreditar haver realitzat l'examen TOEFL amb una puntuació per sobre de 550 punts o proves documentals que certifiquin un nivell d'anglès similar.

S'haurà d'emplenar i enviar en els terminis requerits la sol·licitud d'admissió i un CV. A més de proporcionar informació sobre els requeriments anteriors, s'haurà d'afegir la següent informació:

  1. Tres cartes de recomanació redactades i enviades per professors universitaris, investigadors o, excepcionalment, professionals que hagin participat en la formació professional del candidat.
  2. Un escrit de declaració d'interessos i motivació del candidat.
  3. Informació sobre activitats acadèmiques addicionals: cursos, seminaris, congressos, treballs de recerca publicats i comunicacions en fòrums acadèmics.
  4. Experiència professional.

L'admissió al programa es basa en el mèrit i el talent dels candidats. La comissió d'admissió està formada per tres persones: el director del programa i tres professors, pertanyents a cadascuna de les institucions que promouen el Màster. Aquesta comissió valorarà la sol·licitud dels candidats, i escollirà als quals acreditin més mèrits o talent per cursar el programa amb èxit.

En casos excepcionals, quan la informació derivada de la sol·licitud no sigui concloent, la comissió podrà sol·licitar una entrevista amb el candidat.

Objectius acadèmics i professionals

El nou màster cobreix la demanda dels investigadors capacitats per analitzar la gestió i organització empresarial utilitzant principalment un enfocament econòmic.

Es formaran professionals en l'estudi de les organitzacions, amb una base conceptual i quantitativa que els permeti realitzar activitats d'investigació i d'implementació d'actuacions per a diferents tipus d'organitzacions: empresarials, governamentals o organismes internacionals.

Així mateix, el màster capacitarà a aquells que desitgin desenvolupar una carrera acadèmica a l'entorn de l'economia de l'empresa.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El Màster permet l'accés als estudis de doctorat organitzats conjuntament per les tres universitats que participen en el Màster, denominat "Doctorate in Economics, Management and Organization" (DEMO).

Estructura dels estudis

Mòdul Matèria Crèdits Tipus
 Quantitative methods    10  Obligatòria
 Finance and corporate governance    10  Obligatòria
 Behavior, contracts, organizations and human resources    15  Obligatòria
 Markets, strategy and performance    10  Obligatòria
 Masther thesis    15  TFM

El Treball de Fi de Màster es defensarà davant un tribunal nomenat per la Comissió Acadèmica.

Criteris d'avaluació i exàmens

Cada mòdul constarà d'una o dues assignatures i en cada assignatura s'avaluarà a l'alumne a partir de treballs, exercicis i exàmens.

Direcció dels estudis

Dr. Lluís Bru Martínez
Departament
Telèfon
(34) 971 17 1330