Màster Universitari. Investigació i Innovació en Salut

Any acadèmic 2022-23

11856. Perspectiva de Gènere en l'Atenció i la Investigació en Salut (2022-23)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Guies docents d'anys anteriors