Màster Universitari en Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

11924. Treball de Fi de Màster (2024-25)

Crèdits 15 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Pendent