Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement Enginyeria i Arquitectura
Àmbit de coneixement Enginyeria industrial, enginyeria mecànica, enginyeria automàtica, enginyeria de l'organització industrial i enginyeria de la navegació
Direcció dels estudis Dr. Victor Martínez Moll
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
30
Crèdits 120
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma Català/Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preus Preu públic per crèdit 15,63¤
Cost total: 1.929,67 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

El títol proposat compleix amb l'Ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per verificar els títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió d’Enginyer Industrial. L’objectiu del Màster en Enginyeria Industrial és completar els estudis de grau de la família de l’Enginyeria Industrial per tal de proporcionar la formació avançada de caràcter multidisciplinari requerida per adquirir les atribucions de la professió d’Enginyer Industrial. Sens dubte, la professió d’Enginyer Industrial resulta de gran interès per a la major part del teixit industrial d’Espanya. Aquest tipus de titulats podran actuar com a líders tant en pimes com en grans empreses, i exercir un paper fonamental al país. A l’estranger, els titulats també podran tenir un paper destacat dins el sistema industrial dels països del nostre entorn.

Per tant, la formació de l’Enginyer Industrial ha de respondre a la d’un professional que pugui actuar com a enginyer, com a generador d’empreses, com a administrador, com a assessor-consultor, i com a investigador cientificotècnic.

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari