Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement Ciències
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
20
Crèdits 60
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma
Català, Castellà, Anglès (Vegeu les assignatures per a més detalls)
Preus Preu públic per crèdit 28,45¤
Cost total: 1.761,07 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

L’objectiu del Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada (MFMA) es proporcionar una formació avançada, dirigida especialment a aquells estudiants de Grau que aspiren a realitzar posteriorment un Doctorat.

Es tracta per tant d’un Màster orientat fonamentalment a la investigació. Això requereix una estructura que faci possible l’especialització en algunes àrees de recerca d’especial qualitat. La UIB compta amb la menció de Campus de Excel·lència Internacional, en què hi figura la línia de Física, Computació i Aplicacions. Aquesta línia inclou determinats grups de recerca, que al llarg del temps han anat desenvolupant una tasca de primer nivell internacional. Es per això que s’ofereixen cinc especialitats, directament vinculades a aquests grups: Astrofísica i Relativitat, Fluids Geofísics, Física de Materials, Sistemes Quàntics i Matemàtica Aplicada.

Molts dels problemes rellevants per a la societat són polifacètics i abordar-los demana una certa capacitat de visió general i de connexió d'idees. En aquest context no es proposa un conjunt d’especialitats estanques, sinó que cada alumne pugui triar un nombre raonable de crèdits complementaris, pertanyents a especialitats distintes a la seva.

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari