Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

11973. Logística i Gestió de Qualitat (2024-25)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Pendent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 1