Màster Universitari. Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2022-23

11194. Cognició i Cervell (2022-23)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1

Guies docents d'anys anteriors