Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença

Any acadèmic 2022-23

Branca de coneixement

Any d'inici
2013-14

Coordinador/a de la titulació de la UIB

Caràcter

Existeix la possibilitat d'oferir aquest estudi com a doble titulació de doctorat amb la Universitat Russa de l'Amistad dels Pobles (Moscou). FAQ: Què és una doble titulació?


Publicació al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu de la tutela per any acadèmic

210,00 ¤

Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60 ¤

Preus regulats pel BOIB Núm 085 - 29/juny/2021 (en format PDF)