Doctorat en Filologia i Filosofia

Any acadèmic 2023-24

Branca de coneixement

Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2015-16

Coordinador/a de la titulació de la UIB

Publicació al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu de la tutela per any acadèmic

210,00 ¤

Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 275,60 ¤

Preus regulats pel BOIB Núm. 083 - 20/juny/2023 (en format PDF)