Màster Universitari en Prevenció de Riscs Laborals

Any acadèmic 2024-25

L'autorització de la CAIB per implantar i impartir el màster (article 27.1 del RD 822/2021) està en tràmit.
Crèdits 60
Places
55
Modalitat

Virtual / A distància

Campus Online
Idioma
Castellà (Vegeu les assignatures per a més detalls)
Calendari acadèmic del centre Consulta el calendari
Preus Preu públic per crèdit 29,22¤
Cost total: 1.807,27 ¤ (*)(**)

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari