Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva

Any acadèmic 2021-22

Dades i indicadors

A continuació, us presentam les dades, els indicadors principals i els resultats de satisfacció de la titulació. Aquesta informació és analitzada periòdicament pels responsables del centre i del títol i les seves comissions de qualitat, els quals fan el seguiment de l’evolució per garantir-ne la millora contínua.

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Alumnat d'inici 7 5 2 3 6 2
Alumnat matriculat 7 12 13 15 20 19
Tesis llegides 0 0 0 0 1 2

Dades actualitzades a 29 de juny de 2021.

Satisfacció dels grups d'interès

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Satisfacció alumnat - - 3,43 -
Satisfacció PDI - - - 3,14
Satisfacció PAS - 2,90 - 3,00

Fonts:

 • Enquesta de satisfacció dels alumnes amb el seu pla d’estudis.
 • Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del PDI
 • Enquesta biennal de satisfacció i detecció de necessitats del PAS que ha donat suport als estudis de grau i postgrau.

Ítems valorats en una escala d’1 a 4 en la qual l’1 implica «gens satisfet» i el 4 «molt satisfet».

Tesis llegides

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

Any Tesis llegides
2021
 • "Estudi de la via de WNT com a diana terapèutica en tumors sòlids i identificació de nous marcadors pronòstics i predictius"
 • A NEW THERAPEUTIC TARGET FOR THE TREATMENT OF GLIOMA AND OTHER TYPES OF CANCER: DESIGN, RESEARCH, AND DEVELOPMENT OF GLUCOSYLCERAMIDE SYNTHASE INHIBITORS
 • Disentangling the genomic architecture of psychosis in families with high prevalence through system genomic approaches
 • Genetic analyses of adaptive processes in the Podarcis genus
 • INTERACCIONES LÍPIDO-PROTEÍNA DE MEMBRANA EN GLIOMA: EL ÁCIDO 2-HIDROXIOLEICO COMO INTERRUPTOR ANTIPROLIFERATIVO
 • USE OF THE LIPID FINGERPRINT FOR THE IDENTIFICATION OF NEW BIOMARKERS AND THERAPEUTIC TARGETS IN COLON CANCER
2019
 • "Bionomía y modelos de abundancia estacional de las especies del género Culicoides (Diptera; Ceratopogonidae) en España, con especial interés en los vectores del virus de la Lengua Azul."
 • "Eficacia y mecanismos de acción antitumoral de lípidos de diseño"
 • ESTUDIO DE LA REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE HES1 Y SU MODULACIÓN POR 2OHOA EN GLIOMA.

Qui vetlla per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Juan Clar, Carlos Eduardo
Secretària
Picornell Rigo, Antonia
Personal Docent i Investigador
 • Castro Ocón, José Aurelio
 • Ramon Juanpere, Cori
Personal d'Administració i Serveis
Hernández Guerra, M. Consolación
Alumnat
Zapelloni, Francesco

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)