Places d'alumnes col·laboradors

La Universitat de les Illes Balears convoca anualment places d'alumnes col·laboradors.

N'hi ha de:

  • Tipus A: col·laboració en tasques d'investigació, lligat a facultats i escoles
  • Tipus B: Alumne col·laborador lligat a serveis
  • Tipus C: Alumne col.col·laborador en tasques de tutoria entre iguals.

L'alumnat col·laborador, en acabar la col·laboració, reben una borsa d'ajut i obtenen un certificat de la condició d'alumne col·laborador, que constarà, igualment, a l'expedient acadèmic. El termini de sol·licitud sol coincidir aproximadament amb l'inici del curs acadèmic.

Bases de la convocatòria i perfil de les places.

També es convoquen places d'alumnes col·laboradors per:

D'altra banda, el Ministeri d'Educació convoca les beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris. Es tracta d'ajudes en règim de concurrència competitiva destinades a promoure la iniciació en tasques d’investigació dels estudiants universitaris que estiguin acabant els estudis de grau o que cursin el primer curs d’un màster universitari oficial.