Places d'alumnes col·laboradors

Universitat de les Illes Balears - Santander Universidades

La Universitat de les Illes Balears convoca anualment places d'alumnes col·laboradors cofinançades per Santander Universidades.

N'hi ha de:

En acabar la col·laboració a les places de tipus A, B o C amb l’informe favorable del tutor, la condició d’alumne col·laborador constarà a l’expedient acadèmic, per a això és necessari que l'alumne a l'inici del procés accepti la plaça assignada i al final de la col·laboració sol·liciti a través d'UIBdigital l'informe final al tutor.

El procés per l'any acadèmic 2023-24 constarà de tres convocatòries:

  • Convocatòria ordinària d'alumnes col·laboradors tipus A, B i C 
  • Convocatòria extraordinària d'alumnes col·laboradors tipus C
  • Convocatòria extraordinària d'alumnes col·laboradors tipus A i B

 

Altres convocatòries

També es convoquen places d'alumnes col·laboradors per:

D'altra banda, el Ministeri d'Educació convoca les beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris. Es tracta d'ajudes en règim de concurrència competitiva destinades a promoure la iniciació en tasques d’investigació dels estudiants universitaris que estiguin acabant els estudis de grau o que cursin el primer curs d’un màster universitari oficial.