Places d'alumnes col·laboradors. Bases i perfil de les places. 2020-21

Convocatòria pública normal (del dia 28 de setembre de 2020 al dia 2 d’octubre de 2020 )

  • Informació actualizada a dia 1 d’octubre de 2020
  • S'ha de presentar la sol·licitud "Sol·licitud d'alumne col·laborador" a través de UIBdigital
  • Recordau adjuntar la documentació exigida per a cada plaça

Tipus A (col·laboració en tasques d'investigació, lligat al personal docent i investigador de les facultats i escoles )

Tipus B (Alumne col·laborador lligat a serveis)

Tipus C (Alumne col.col·laborador en tasques de tutoria entre iguals.)