Places d'alumnes col·laboradors. Bases i perfil de les places. 2022-23

Convocatòria pública extraordinària (del dia 14 de novembre de 2022 al dia 16 de novembre de 2022 )

Tipus A ( Col·laboració en tasques d'investigació, lligat al personal docent i investigador de les facultats i escoles. )

Tipus B ( Alumne col·laborador lligat a serveis. )

Tipus C ( Alumne col.col·laborador en tasques de tutoria entre iguals. )