Places d'alumnes col·laboradors. Bases i perfil de les places 2023-24.

Tipus A ( Col·laboració en tasques d'investigació, lligat al personal docent i investigador de les facultats i escoles )

Tipus B ( Alumne col·laborador lligat a serveis )

Tipus C ( Alumne col·laborador en tasques de tutoria entre iguals )