Beques de col·laboració amb els departaments

Any acadèmic 2023-2024

Descripció

Es tracta de quinze ajudes en règim de concurrència competitiva que atorga el Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP) destinades a promoure la iniciació en tasques d’investigació dels estudiants universitaris que estiguin acabant els estudis de grau o segon cicle o que cursin el primer curs d’un màster universitari oficial.

Podeu consultar la informació de la convocatòria 2023-24 al següent enllaç.

Termini per presentar sol·licituds: del dia 8 de juny al 19 de setembre de 2023 ambdós inclosos

La distribució per departaments  per aquest curs acadèmic 2023-24 és la següent:

Departament

Beques assignades

Biologia 1

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

1

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

1

Dret Privat

1

Dret Públic 1
Filologia Catalana i Lingüística General 1

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

1

Filosofia i Treball Social

1

Física

1

Geografia 1

Medicina

1

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

1

Pedagogia i Didàctiques Específiques

1

Psicologia 1
Química 1

Eventualment, en cas de no cobrir-se alguna o algunes de les places anteriors, aquestes es podran assignar als departaments suplents següents, per ordre de prioritat:

Ordre

Departament

Beques

1

Ciències Matemàtiques i Informàtica

1

2 Infermeria i Fisioteràpia 1
3 Biologia Fonamental i Ciències de la Salut 1
4 Medicina 1

5

Filosofía i Treball Social

1

Contacte

Servei d’Alumnes i Títols
Son Lledó. Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5. 07122 Palma
ajuda.uib.cat
Horari presencial