Beques de col·laboració amb els departaments

Any acadèmic 2021-2022

- Primera llista provisional -

Resolució de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la qual es convoquen beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris per al curs acadèmic 2021-22.

Per veure la informació completa feu clic aquí.

1. Descripció

Es tracta de dotze ajudes en règim de concurrència competitiva que atorga el Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP) destinades a promoure la iniciació en tasques d’investigació dels estudiants universitaris que estiguin acabant els estudis de grau o segon cicle o que cursin el primer curs d’un màster universitari oficial.

La distribució per departaments  per aquest curs acadèmic 2021-22 és la següent:

Departament

Beques assignades

Biologia 1

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

2

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

1

Ciències Matemàtiques i Informàtica

1

Filologia Catalana i Lingüística General

1

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

1

Filosofia i Treball Social

1

Física

1

Infermeria i Fisioteràpia

1

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

1

Psicologia

1

Química 1

Eventualment, en cas de no cobrir-se alguna o algunes de les places anteriors, aquestes es podran assignar als departaments suplents següents, per ordre de prioritat:

Ordre

Departament

Beques

1

Infermeria i Fisioteràpia

1

2

Física

1

3

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

1

4

Biologia

1

5

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

1

2. Com heu de sol·licitar la beca?

 • Si no heu demanat mai cap tipus de beca del MEFP: en primer lloc heu de donar-vos d’alta a la seu electrònica del MEFP.
 • Una vegada us hi hàgiu registrat, us enviaran per correu electrònic la confirmació del nom d’usuari i la clau d’accés necessaris per poder accedir a la seu electrònica, on, a l’apartat Trámites y servicios, trobareu la sol·licitud que heu d’emplenar. Així mateix, heu de completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud adjuntant, a través de la pàgina web, mitjançant imatge llegible (escanejada o fotografiada) en un fitxer en format PDF, la plantilla facilitada per l’aplicació informàtica amb un esquema del projecte de col·laboració i l’avaluació que n’hagi fet el departament corresponent. També us podreu informar de l’estat de tramitació de la vostra sol·licitud a l’apartat Mis notificaciones.
 • Si ja sou sol·licitant de beca del MEFP d’anys anteriors: quan s’obri el termini, podeu sol·licitar la beca a la seu electrònica del MEFP amb els vostres nom d’usuari i clau d’accés, com ja havíeu fet en anys anteriors (aquesta beca es demana al mateix lloc que la beca general per a estudis universitaris i amb els mateixos nom d’usuari i clau d’accés).
 • Amb aquestes accions quedarà presentada la sol·licitud a tots els efectes, sense necessitat de presentar cap document presencialment, excepte els alumnes següents:
  • Alumnes de màster, que hauran de presentar, a l’àrea de beques del Servei d’Alumnes i Títols, declaració jurada de no tenir o no estar en disposició d’obtenir cap altra titulació de màster.
  • Alumnes en general que hagin cursat tots o una part dels seus estudis, segons el cas, en qualsevol altra universitat que no sigui la UIB, que hauran de presentar certificat acadèmic oficial d’aquests estudis a l’àrea de beques del Servei d’Alumnes i Títols de la UIB, en cas que no l’hagin presentat abans als serveis administratius de la seva facultat o el seu centre.

3. Termini de presentació de sol·licituds

 • Fins al dia 30 de setembre de 2021.

4. Informació complementària

 • Acabada la col·laboració, i en tot cas abans del 30 de juny de 2021, l’alumne o el mateix departament ha de presentar, a l’àrea de beques del Servei d’Alumnes i Títols, certificat acreditatiu, elaborat i signat pel secretari del departament corresponent, d’haver prestat la col·laboració en els termes prevists a la convocatòria (en cas de no presentar aquest certificat, es procedirà a tramitar el reintegrament de l’ajuda concedida).
 • Les beques de col·laboració són compatibles amb les beques de caràcter general per a estudis universitaris.
 • Qualsevol problema o consulta de qualsevol tipus referent a aquestes beques, us el resoldrem a l’Àrea de Beques del Servei d’Alumnes i Títols de la UIB.

5. Contacte

Servei d’Alumnes i Títols
Son Lledó. Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5. 07122 Palma
ajuda.uib.cat
Horari presencial