«Matemàtiques: una posada a punt» (en línia)

FACULTAT D’ECONOMIA

Lloc
 (en línia) Vegeu horaris
Dates i horaris
Del 18 de setembre al 13 d’octubre de 2023
Dimarts i dijous de 15 a 16.30 hores (el treball autònom, fins al 6 d'octubre)
Durada
25 hores
Nombre de places
20 alumnes
Destinataris
Curs recomanable per als futurs alumnes de GADE, GECO, GAID i GATU que no hagin fet les proves d’accés a la Universitat o que provenen d’algun cicle formatiu. A més, per als futurs alumnes de GECO és molt aconsellable si a batxillerat han cursat només les Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
Preu
78 euros.

Programa per descarregar                                             

 

 Oberta

 Professores

Isabel Aguiló Pons i Pilar Fuster Parra. Professores del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Objectius

Aquest curs, destinat als alumnes dels graus d'Administració i Direcció d'Empreses, d'Economia, d'Administració d'Empreses i Dret, i d'Administració d'Empreses i Turisme, pretén repassar els conceptes matemàtics bàsics: funcions contínues, derivades de funcions, càlcul matricial i funcions de diverses variables. Finalment, la resolució d'exercicis amb aplicacions econòmiques permetrà que l'alumne aconsegueixi el nivell de matemàtiques adequat.

Motivació

Aquest curs pretén que els alumnes entenguin el significat dels conceptes. De vegades, fan càlcul sense saber molt bé per què. Per aquest motiu, les sessions aniran adreçades en gran part a entendre els conceptes matemàtics apresos, saber-ne el significat i les aplicacions, sense deixar de banda el procés de reforçar les tècniques de càlcul. Es pretén que les sessions siguin dinàmiques i participatives pel que fa als alumnes, ja que seran ells els qui treballaran i formularan els dubtes que tinguin. Es faran explicacions breus dels continguts teòrics i es proposaran problemes contextualitzats dels diferents temes perquè els alumnes els resolguin entre ells i de manera conjunta a la pissarra amb l’ajuda dels professors.

Programa

1. Resolució d'equacions algebraiques

1.1. Factorització de polinomis

1.2. Equacions polinòmiques de primer grau

1.3. Equacions polinòmiques de segon grau

1.4. Equacions polinòmiques de grau superior

1.5. Resolució d’inequacions

2. Introducció a l'àlgebra matricial

2.1. Concepte de matriu

2.2. Operacions bàsiques matricials: suma, producte escalar i producte matricial

3. Introducció a la derivació de funcions reals d'una variable real

3.1. Concepte de derivada

3.2. Regles de derivació bàsiques

4. Introducció a la integració de funcions reals d'una variable real

4.1. Concepte d'integral immediata

4.2. Regles d'integració bàsiques

Durada del curs

Setmana del 18 al 22 de setembre: dimarts, dijous: de 15 a 16.30 h

Treball Autònom 3 hores

Setmana del 25 al 29 de setembre: dimarts, dijous: de 15 a 16.30 h

Treball Autònom 3 hores

Setmana del del 2 al 6 d’octubre: dimarts, dijous: de 15 a 16.30 h

Treball Autònom 3 hores

Setmana del 9 al 13 d’octubre: dimarts, dijous: de 15 a 16.30 h

Treball Autònom 4 hores

Llengües vehiculars

Català

Castellà