Química


 

Lloc
 Anul·lat
Dates i horaris
Setembre de 2022. Dia 1 de 16 a 19 hores dies 2, 5, 7 i 8 de 9 a 13 hores dia 6 i 9 de 9 a 12 hores
Durada
25 hores
Nombre de places
25 alumnes
Destinataris
 Alumnat d’Enginyeria Industrial i Enginyeria Agroalimentària, Química, Física, Biologia i Bioquímica.
Preu
 55 euros.

Programa per descarregar                                                      

 

Matrícula
Anul·lat.

 

Professorat

Miquel Barceló i David Quiñonero. Professors del Departament de Química.

Objectius

Revisió dels conceptes bàsics de segon de batxillerat per establir un pont amb l’assignatura de Química del primer curs dels graus.

Programa

 1. L’estructura de l’àtom
 2. Què pesa un àtom?
 3. Agrupacions i combinacions d’àtoms: molècules i altres possibilitats
 4. L’enllaç químic
 5. Geometria de l’enllaç químic
 6.  Les forces intermoleculars
 7. Les estructures dels sòlids
 8. El concepte de mol
 9. Dissolucions
 10. Les reaccions químiques i la seva estequiometria
 11. L’energia en les reaccions químiques
 12. Conceptes bàsics de formulació química inorgànica: composts inorgànics binaris, ternaris i quaternaris

Metodologia

Aquesta proposta està estructurada en 18 temes que poden ser tractats en una o dues sessions d’una hora, i que responen als objectius marcats. Aquests temes inclouen tres parts principals: revisió dels conceptes generals, formulació química inorgànica i introducció a la química orgànica, tot i que aquesta programació es pot modificar lleugerament per tractar més a fons els punts on s’observi una mancança més important entre els alumnes. Així mateix, es plantejaran uns exercicis inicials per valorar els coneixements previs dels alumnes, i una avaluació final per veure el grau de comprensió assolit.

Llengua vehicular

Català i castellà

Matrícula