La física t'agradarà: un curs web interactiu (En línia)

Lloc
 El curs s'ha anul·lat
Dates i horaris
Del 29 d’agost al 9 de setembre de 2022
Durada
20 hores
Nombre de places
20 alumnes
Destinataris
Alumnat interessat en els temes de Física del programa presentat.

El programa s’ha preparat especialment per a l’alumnat que ha d’iniciar els estudis de:
Grau de Biologia
Grau de Bioquímica
Grau de Fisioteràpia

Preu
 20 euros.

Programa per descarregar                                        

 

Matrícula
Anul·lat

 

Professorat

 

Antoni Amengual Colom Professor titular d’universitat. Departament de Física.

Objectius

Assolir uns coneixements de Física bàsica relacionats amb continguts que es trobaran a Física en el grau, usant una pàgina web que inclou vídeos, exercicis personals, algun joc i les explicacions dels temes. Els conceptes treballats s’han escollit per l’interès que tindran per fer Física. 

Programa 

  • Mòdul 1: La Física de la visió
  • Mòdul 2: La Física de l'audició
  • Mòdul 3: La Física de la datació per radioisòtops
  • Mòdul 4: La Física en el moviment del braç
  • Apèndix: Per què en el grau hauré d’usar vectors?

Metodologia

L’alumne triarà els mòduls del seu interès i els treballarà en línia pel seu compte. Tots els mòduls serveixen per obtenir coneixements necessaris per a l’assignatura de Física de primer curs, són independents i es poden treballar només els que es vulguin i en l’ordre que es prefereixi. Cada tema presenta una explicació i una pregunta o repte per avançar en el mòdul.

Llengua vehicular

Web: text en català, amb traducció automàtica al castellà. Els vídeos estan en castellà.

Matrícula 

Fins al 27 de juliol de 2022