Iniciació a la llengua francesa per als estudis de Turisme

 Anul·lat

Lloc
 Aula LSA15 de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador. Campus universitari.
Dates i horaris
Del 27 de setembre de 2022 al 12 de maig de 2023 Primer semestre: els dimarts de 14 a 16 hores, de dia 27 de setembre a dia 20 de desembre (serien 26 hores).
Segon semestre: els divendres de 13 a 15 hores, de dia 10 de febrer a dia 12 de maig (serien 24 hores)
Durada
50 hores
Nombre de places
27 alumnes
Destinataris
Aquest curs s’adreça als estudiants que volen apuntar-se a l'assignatura Francès I dels estudis del grau de Turisme. Per cursar aquesta assignatura, és recomanable que tinguin un nivell A1 previ (60 hores). Si no han fet cap curs de francès fins ara, aquesta petita iniciació els serà de molta ajuda. Hi adquiriran unes nocions bàsiques de llengua, gramàtica i fonètica franceses, així com un lèxic mínim per poder començar bé l'assignatura Francès I
Preu
 124 euros.

 Programa per descarregar                                                     Matrícula


 

Matrícula
oberta

 

Professora

Maria Gràcia Vila Mengual. Professora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

Objectius i metodologia

Les classes alternaran les llengües francesa i catalana, per a més comprensió, i hi augmentarà de manera gradual l’ús de la llengua francesa.

Les dues primeres sessions seran teòriques, per copsar les característiques principals de la llengua francesa i el lloc que ocupa en el conjunt de les llengües, així com la seva importància al món.

Les altres sessions es dedicaran a adquirir destreses comunicatives en llengua francesa a través de la pràctica lingüística, utilitzant la deducció de regles gramaticals, la discriminació de sons, l'anàlisi de petits documents, tant escrits com orals, la realització d'exercicis, així com la participació activa en diàlegs i exposicions orals.

Programa

Els continguts s'articularan al voltant dels blocs següents.

Bloc sociolingüístic:

La situació de la llengua francesa al món i, especialment, en l'àmbit del turisme.

Bloc fonològic:

L'alfabet francès. El sistema fonològic de la llengua francesa. Les principals similituds amb les llengües pròpies de la comunitat de les Illes Balears. L'articulació d'alguns sons específics de la llengua francesa.

Bloc comunicatiu:

Saludar, presentar-se i presentar una persona. Expressar la data, les parts del dia i l'hora. Descriure l'entorn familiar bàsic. Expressar accions quotidianes.

Bloc gramatical:

Verbs simples en present, el nom, el pronom subjecte, l'adjectiu, localitzadors.

Bloc lexical:

Salutacions, els números, els dies de la setmana i els mesos de l'any, les parts del dia, la casa, la família, l'oficina, algunes professions, la ciutat, alguns mitjans de transport, la natura.

Llengua vehicular

Català i francès.