Prepara't per fer recerca en Bioquímica i Biologia Molecular

 grau

Lloc
Anul·lat
Dates i horaris
 
Durada
21 hores
Nombre de places
50
Destinataris

Oberta a tots els alumnes que hagin de cursar o ja estudiïn qualsevol curs del grau de Bioquímica i estudis afins.

Preu
30 euros

 

 


Matrícula
 

 

Programa per descarregar

Destinataris

Oberta a tots els alumnes que hagin de cursar o ja estudiïn qualsevol curs del grau de Bioquímica i estudis afins

Coordinació

Mariona Palou. Professora del Departament Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la UIB

Objectius

Vols saber quina recerca universitària es fa en bioquímica i biologia molecular de la mà de grups de recerca de la UIB? Com es duen a terme les tasques d'investigació en el marc d’un grup de recerca en el marc del teus estudis?

Aquest curs en línia s’adreça particularment als alumnes dels darrers cursos del grau de Bioquímica i estudis afins, tot i que també està obert als dels primers cursos, amb l’objectiu de: (1) donar a conèixer línies de recerca, estudis i investigacions relacionades amb la bioquímica i la biologia molecular que duen a terme professors amb docència a la Facultat de Ciències en diferents grups de recerca de la UIB; (2) introduir els alumnes en la terminologia i en el context del món de la recerca, així com donar-los a conèixer les diverses vies de col·laboració en activitats d’investigació que existeixen (beques, treballs de fi d’estudis, doctorat, pràctiques externes, etc.); i (3) des de l’experiència dels investigadors participants, reforçar els conceptes i les eines per dur a terme treballs d'investigació tant de caire bibliogràfic, bioinformàtic o experimental, i organitzar la informació, extreure conclusions i defensar-les.

Programa

Mòdul 1. Introducció al món de la recerca

En aquest mòdul es farà una introducció a la metodologia del curs. Contextualitzarem el que és un grup d’investigació i el marc en què se situen els grups a la UIB i en altres xarxes d’investigació, els treballadors que hi figuren o el tipus d’investigació que fan (diferències entre investigació bàsica, clínica o aplicada). També es parlarà de què suposa la carrera investigadora o de quines vies tenen els alumnes per participar en tasques d’investigació amb un grup de recerca.

Mòdul 2. Línies de recerca en bioquímica i biologia molecular de la UIB

En aquest mòdul, membres de grups de recerca exposaran les línies de recerca. Explicaran quins membres del grup són i els treballs d’investigació que tenen en marxa i/o els resultats que han obtingut amb aquesta feina d’investigació. Es pretén que les exposicions es planifiquin per deixar sempre un temps ampli per al debat amb els alumnes o per plantejar els dubtes que els puguin sorgir al final.  

Mòdul 3. Modalitats de treballs d'investigació en el marc d’uns estudis oficials

En aquest últim mòdul es pretén dotar els alumnes d’una formació de reforç sobre les activitats i metes en els treballs d’investigació que es poden desenvolupar en el camp de la bioquímica i biologia molecular i en el marc d’uns estudis oficials. En particular, es pretén que sàpiguen quines són les tasques que implica la realització d'un treball d'investigació, les eines de gestió de dades i bibliogràfica que caldrà que coneguin i dominin, les tasques a nivell experimental que podrien haver de desenvolupar, tècniques i metodologies més emprades, aspectes de protecció de dades, etc.  

Professorat

 • Mariona Palou (tesponsable del curs): grup de Nutrigenòmica, Biomarcadors i Avaluació de Riscs (NuBE)
 • Miguel D. Ferrer: grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX)
 • Marta Monjo: grup de Teràpia Cel·lular i Enginyeria (TERCIT)
 • Catalina A. Pomar: CIBEROBN (grup de Nutrigenòmica, Biomarcadors i Avaluació de Riscs (NuBE))
 • Daniel Gabriel Pons: Grup Multidisplinari d’Oncologia Traslacional (GMOT)
 • Joana María Ramis: grup de Teràpia Cel·lular i Enginyeria (TERCIT)
 • Bàrbara Reynés: grup de Nutrigenòmica, Biomarcadors i Avaluació de Riscs (NuBE)
 • Jorge Sastre: Grup Multidisplinari d’Oncologia Traslacional (GMOT)
 • Pedro José Tauler: grup Evidència, Estils de Vida i Salut
 • Ádamo Valle: Grup Metabolisme Energètic i Nutrició (GMEIN)
 • Priam Villalonga: grup de Biologia Cel·lular del Càncer (BIOCANCER)

Metodologia

Totes les sessions es duran a terme en línia a través de la plataforma Zoom. Es pretén que les sessions siguin dinàmiques i hi hagi col·laboració, i es fomentarà tant la participació activa dels alumnes com la discussió dels conceptes treballats entre els assistents o el plantejament de dubtes o qüestions. L’assistència continuada serà condició necessària per superar el curs. Solament es permetrà una absència del 20 per cent; per tant, s’ha d’assistir com a mínim al 80 per cent de les hores per aprovar el curs.

Els mòduls 1 i 3 es clouran amb qüestionari cada un per comprovar si l’alumnat ha adquirit els coneixements treballats o si cal reforçar algun dels conceptes exposats. En relació amb el mòdul 2, hi haurà un temps de discussió després de cada exposició, en què els alumnes podran exposar els dubtes o qüestions que hagin quedat pendents.

Llengua vehicular

Català i castellà

Matrícula i informació

A partir de l’1 de juliol de 2021