Iniciació a la llengua francesa per als estudis de Turisme

 grau

Lloc
Anul·lat
Dates i horaris
 
Durada
25 hores
Nombre de places
30
Destinataris
Aquest curs s’adreça als estudiants que volen apuntar-se a l'assignatura Francès I dels estudis del grau de Turisme. Per cursar aquesta assignatura, és recomanable que tinguin un nivell A1 previ (60 hores). Si no han fet cap curs de francès fins ara, aquesta petita iniciació els serà de molt ajut.
Preu
45 euros

 

 


Matrícula
 

 Programa per descarregar

Destinataris

Aquest curs s’adreça als estudiants que volen apuntar-se a l'assignatura Francès I dels estudis del grau de Turisme. Per cursar aquesta assignatura, és recomanable que tinguin un nivell A1 previ (60 hores). Si no han fet cap curs de francès fins ara, aquesta petita iniciació els serà de molt ajut.

Professora

Maria Gràcia Vila Mengual. Professora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

Objectius i metodologia

Les classes alternaran les llengües francesa i catalana, per a més comprensió, i hi augmentarà de manera gradual l’ús de la llengua francesa.

Les dues primeres sessions seran teòriques, per copsar les característiques principals de la llengua francesa i el lloc que ocupa en el conjunt de les llengües, així com la seva importància al món.

Les altres sessions es dedicaran a adquirir destreses comunicatives en llengua francesa a través de la pràctica lingüística, utilitzant la deducció de regles gramaticals, la discriminació de sons, l'anàlisi de petits documents, tant escrits com orals, la realització d'exercicis, així com la participació activa en diàlegs i exposicions orals. 

Programa

Els continguts s'articularan al voltant dels blocs següents.

Bloc sociolingüístic:

La situació de la llengua francesa al món i especialment en l'àmbit del turisme.

Bloc fonològic:

L'alfabet francès. El sistema fonològic de la llengua francesa. Les principals similituds amb les llengües pròpies de la comunitat de les Illes Balears. L'articulació d'alguns sons específics de la llengua francesa.

Bloc comunicatiu:

Saludar, presentar-se i presentar una persona. Expressar la data, les parts del dia i l'hora. Descriure l'entorn familiar bàsic. Expressar accions quotidianes.

Bloc gramatical:

Verbs simples en present, el nom, el pronom subjecte, l'adjectiu, localitzadors.

Bloc lexical:

Salutacions, els números, els dies de la setmana i mesos de l'any, les parts del dia, la casa, la família, l'oficina, algunes professions, la ciutat, alguns mitjans de transport, la natura.

Llengua vehicular

Català i francès 

Matrícula i informació

A partir de l’1 de juliol de 2021