English for Tourism (Anglès per a Turisme)

 grau

Lloc
Anul·lat
Dates i horaris
 
Durada
25 hores
Nombre de places
20
Destinataris
Aquest curs s’adreça als alumnes de nou ingrés que vulguin familiaritzar-se amb l’anglès específic dels graus de Turisme i d’Administració i Direcció i d'Empreses per aprofitar més bé els estudis. Els continguts estan dissenyats tant per als alumnes que vulguin fer l’itinerari en anglès com per als que vulguin millorar els coneixements de la llengua. L’enfocament és pràctic i posa un èmfasi especial en la destresa oral i en el coneixement de vocabulari específic del sector turístic.
Preu
45 euros

 

 

Matrícula
 

 Programa per descarregar

Destinataris

Aquest curs s’adreça als alumnes de nou ingrés que vulguin familiaritzar-se amb l’anglès específic dels graus de Turisme i d’Administració i Direcció i d'Empreses per aprofitar més bé els estudis. Els continguts estan dissenyats tant per als alumnes que vulguin fer l’itinerari en anglès com per als que vulguin millorar els coneixements de la llengua. L’enfocament és pràctic i posa un èmfasi especial en la destresa oral i en el coneixement de vocabulari específic del sector turístic.

Professora

Rosa Moreno. Professora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

Objectius i metodologia

Conèixer el vocabulari i les expressions habituals del negoci turístic; millorar la capacitat de comprensió i comunicació en llengua anglesa, i desenvolupar la capacitat de parlar en públic en llengua anglesa. 

Programa

Punts que es tractaran:

— Ús de l’anglès per intervenir a classe i presentar treballs

— Correcció d’errades comunes en la pronúncia

— Estratègies per a la comprensió auditiva

— Estratègies per prendre apunts en anglès

— Revisió de la gramàtica del nivell B1 i transició al nivell B2

— Construcció de textos amb cohesió i coherència

— Lectura de textos específics

— Activitats integrades de vocabulari per a la provisió de serveis turístics, del màrqueting i l’economia turística; ús de xifres i termes financers bàsics.

Llengua vehicular

Anglès

Matrícula i informació

A partir de l’1 de juliol de 2021