Recursos per aprendre català a través d'Internet

Programes d’autoaprenentatge

Altres recursos

  • Intercat Conjunt de recursos electrònics per aprendre la llengua i la cultura catalanes, pensat per a estudiants de mobilitat.
  • Guia de conversa universitària Guia de conversa multillingüe adreçada a estudiants universitaris estrangers.
  • DIEC2 Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
  • Diccionari del GEC Diccionari del Grup Enciclopedia Catalana.
  • DCVB Diccionari català-valencià-balear.
  • Gramàtica UB Resum de la gramàtica bàsica catalana del Servei de Llengua Catalana de la UB.
  • Guia de correcció fonètica, amb correcció de faltes bàsiques, orientacions i models de pronunciació.