Ajuts per a la matrícula

XIV Convocatòria, corresponent a l'any acadèmic 2021-22, d'ajuts de pagament de matrícula de la UIB per a estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals, estudiants amb la condició de refugiat o sol·licitant d'asil i els afectats per la crisi motivada per la situació sanitària com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19

NOU TERMINI

D’acord amb el que preveu el punt 10 d’aquesta convocatòria, la UIB obre un nou termini d’ajuts adreçats als estudiants de la UIB matriculats als ensenyaments oficials de grau i màster a qui hagi sobrevingut, durant el curs acadèmic, una situació personal o familiar que els dificulti poder continuar els estudis i com a conseqüència de la qual hagin quedat en situació de vulnerabilitat econòmica, social o familiar que els dificulti pagar els preus acadèmics de matrícula. En queden exclosos els alumnes matriculats en escoles adscrites i els alumnes de mobilitat procedents d’altres universitats