XIII Convocatòria d'ajuts de pagament de matrícula, corresponent a l'any acadèmic 2020-21, de la Universitat de les Illes Balears per a estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals i estudiants amb la condició de refugiat o sol·licitant d'asil i per a estudiants afectats per la crisi sanitària motivada per la pandèmia de COVID-19.

Anualment la UIB convoca ajuts adreçats als estudiants de la UIB matriculats als ensenyaments oficials de grau i màster a qui hagi sobrevingut, durant el curs acadèmic, una situació personal o familiar que els dificulti de poder continuar els estudis, i com a conseqüència de la qual hagin quedat en situació de desestructuració econòmica, social o familiar i que els dificulti fer front al pagament dels preus acadèmics de matrícula. Queden exclosos els alumnes matriculats en escoles adscrites i els alumnes de mobilitat procedents d'altres universitats.

Termini per presentar sol·licituds: del dia 25 de febrer, a les 9 hores, al dia 5 de març de 2021, a les 14 hores (ambdós inclosos).

- Més informació -