1588. Anàlisis Microbiològiques a l'any acadèmic 2013-14

Mostres clíniques. Mostres alimentàries. Mostres ambientals.

Programes corresponents a l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Programa Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura (llegenda)
(1) - OPTATIVA Mallorca Pendent
  • BIO2
  • BIQ2
  • QUI2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
BIO2 Biologia (Pla 1997)
BIQ2 Bioquímica (Pla 1997)
QUI2 Química (Pla 2001)