Escoltar

Màster Universitari. Sistemes Intel·ligents

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 30 places

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Verificació Autorització d'impartició 26/10/2018
Verificació Memòria del títol oficial 18/12/2017