Escoltar

Màster Universitari. Sistemes Intel·ligents

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 30 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.

Assignatures

 Fonaments d'Investigació i Innovació

Fonaments d'Investigació i Innovació
Nom Crèdits Idioma Període
11750 - Metodologia d'Investigació Científica 3,0 Castellà Primer semestre
11751 - Gestió de la Investigació i la Innovació 3,0 Castellà Primer semestre

 Especialitat en Intel·ligència Artificial Aplicada

Especialitat en Intel·ligència Artificial Aplicada
Nom Crèdits Idioma Període
11752 - Aprenentatge Automàtic 6,0 Primer semestre
11753 - Intel·ligència Computacional 6,0 Primer semestre
11754 - Aprenentatge Profund 3,0 Segon semestre
11755 - Interacció Persona-Ordinador 3,0 Segon semestre

 Especialitat en Ciències de Dades

Especialitat en Ciències de Dades
Nom Crèdits Idioma Període
11756 - Emmagatzematge i Recuperació de Dades 6,0 Primer semestre
11757 - Xarxes Complexes 6,0 Català Primer semestre
11758 - Tècniques Avançades en Mineria de Dades 3,0 Castellà Segon semestre
11759 - Analítica de Negoci 3,0 Segon semestre

 Especialitat en Visió per Computador

Especialitat en Visió per Computador
Nom Crèdits Idioma Període
11760 - Visió per Computador i Reconstrucció 3D 6,0 Primer semestre
11761 - Anàlisi d'Imatges i Video 6,0 Català Primer semestre
11762 - Indexació i Recuperació d'Imatges per Contingut 3,0 Castellà Segon semestre
11763 - Processament d'Imatges Mèdiques 3,0 Castellà Segon semestre

 Especialitat en Robòtica Mòbil

Especialitat en Robòtica Mòbil
Nom Crèdits Idioma Període
11764 - Sensorització i Control de Robots Mòbils 6,0 Català Primer semestre
11765 - Navegació i Modelatge de l'Entorn en Robòtica Mòbil 6,0 Primer semestre
11766 - Percepció Avançada per a Robòtica Mòbil 3,0 Català Segon semestre
11767 - Robots Intel·ligents Autònoms 3,0 Castellà Segon semestre

 Especialitat en Internet de les Coses

Especialitat en Internet de les Coses
Nom Crèdits Idioma Període
11768 - Sistemes Encastats Distribuïts i Domòtics 6,0 Castellà Primer semestre
11769 - Connectivitat i Integració de Sistemes a IoT 6,0 Primer semestre
11770 - Anàlisi de Dades a IoT 3,0 Castellà Segon semestre
11771 - Àrees d'aplicació d'IoT 3,0 Castellà Segon semestre

 Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11772 - Treball de Fi de Màster 18,0 Segon semestre