Escoltar

Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 25 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.

Les guies docents de les assignatures i tot l'equip docent el podeu consultar als enllaços:
http://www.tecnologiaeducativa.eu/informacion-general/guias-docentes/
http://www.tecnologiaeducativa.eu/equipo-docente/

Assignatures

 Matèries obligatòries

Matèries obligatòries
Nom Crèdits Idioma Període
11053 - Metodologia d'Investigació en Tecnologia Educativa 6,0 Castellà Primer semestre
11054 - Difusió i Transferència 3,0 Castellà Segon semestre

 Complements de formació

Complements de formació
Nom Crèdits Idioma Període
11075 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la Formació 3,0 Castellà Primer semestre
11076 - Comunicació, Interacció i Col·laboració 3,0 Castellà Primer semestre
11077 - Disseny de Projectes Curriculars amb l'Ús de les TIC 3,0 Castellà Primer semestre

 Investigació i Innovació (optatives)

Investigació i Innovació (optatives)
Nom Crèdits Idioma Període
11057 - Eines Telemàtiques per a la Docència 6,0 Castellà Primer semestre
11060 - Disseny d'Investigació 6,0 Castellà Primer semestre
11058 - Disseny i Desenvolupament de Materials de Formació 6,0 Castellà Segon semestre
11059 - Disseny i Desenvolupament d'Entorns Tecnològics per a la Formació 6,0 Castellà Segon semestre
11061 - Eines i Tècniques per a la Recollida i l'Anàlisi de Dades 6,0 Castellà Segon semestre

 Pràcticum

Pràcticum
Nom Crèdits Idioma Període
11055 - Pràctiques Externes 6,0 Castellà Anual

 Treball Fi de Màster

Treball Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11056 - Treball de Fi de Màster 15,0