Escoltar

Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 25 places

En què consisteix?

Aquest màster és un títol interuniversitari que s'ofereix en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la Universitat de Múrcia i la Universitat de Lleida.

Els coneixements que ofereix el Màster estan relacionats amb la gestió de campus virtuals i serveis de formació, el domini dels instruments i procediments de treball corporatiu a la xarxa, així com el domini de les eines i els procediments de comunicació audiovisual. Els estudiants aconseguiran tenir les aptituds per dirigir i gestionar la seva pròpia empresa i per dirigir grups de treball o seccions relacionats amb l'aprenentatge en línia (e-learning) i la formació. A més, el Màster preveu que els alumnes dissenyin i desenvolupin materials de formació.

Què hi aprendràs?

El Màster capacita, des d'una orientació d'innovació i/o investigació educatives, per a:

  • La planificació, l'organització i la gestió de processos d'aprenentatge en línia (e-learning).
  • El disseny i desenvolupament d'entorns tecnològics, materials multimèdia i escenaris d'aprenentatge.
  • Fer un ús estratègic de la informació i el coneixement.

El Màster té continuïtat en el programa de Doctorat en Tecnologia Educativa que imparteixen conjuntament aquestes quatre universitats.

Què podràs fer en haver acabat?

Perfil professional

Dissenyar i desenvolupar projectes d'aprenentatge en línia (e-learning).

Gestionar campus virtuals i serveis de formació. Disseny i desenvolupament de materials de formació. Assessorament tècnic i pedagògic. Gestionar informació i coneixement.

Perfil investigador

Dissenyar i desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit de la tecnologia educativa. Gestionar projectes de recerca en l'àmbit de l'aprenentatge en línia (e-learning). Disseny i desenvolupament de projectes d'investigació fonamental i de R+D+I.

Assessorament tècnic i pedagògic en projectes de recerca de l'àmbit de la tecnologia educativa.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Imatge estudis
Informació addicional: http://www.tecnologiaeducativa.eu/
Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis Dra. Adolfina Pérez Garcias
25 places
60 crèdits

On-line

Campus: Online
Màster conjunt-interuniversitari (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 28,45¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.767,60¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36