Escoltar

Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 120 places

Què podràs fer en haver acabat?

El títol de Màster en Salut Laboral (Prevenció de Riscos Laborals) de la Universitat de les Illes Balears capacita per a l'exercici professional de les funcions preventives de nivell superior, en virtut de les disposicions establertes en el Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències
120 places
60 crèdits

Modalitat semipresencial (grup 1): 40 places
Modalitat a distància (grup 2): 80 places

Campus: Mallorca
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 29,22¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.813,80¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36