Escoltar

Màster Universitari. Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 25 places

Branca de coneixement

Direcció dels estudis

Publicació al BOE

Publicació del pla d'estudis al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 28,45¤
  • 2a matrícula : 51,36¤
  • 3a matrícula : 51,36¤
  • 4a matrícula : 51,36¤