Escoltar

Màster Universitari. Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Any acadèmic 2020-21 | 120 crèdits | 45 places

En què consisteix?

El patrimoni cultural és un concepte compartit a tot Europa, que afecta els testimonis materials i immaterials de la història i la cultura de les nostres societats. S'ha convertit en una aposta social i en una de les línies prioritàries dels Estats i de les institucions transestatals, com es reflecteix a la legislació dels governs europeus, en les accions normatives de la UNESCO i en la programació de l'ICOMOS, entre d'altres.

El Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB ha dissenyat un Màster en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió per a la formació de professionals en dos àmbits preferents:

  • La gestió de projectes patrimonials.
  • La investigació en temes patrimonials.

Tots dos responen a les necessitats i els perfils professionals que demana la societat contemporània.

El Màster crea un perfil professional concret lligat a la gestió d'assumptes relacionats amb el patrimoni cultural en general. Forma especialistes per al foment d'un turisme de qualitat i per al desenvolupament turístic sostenible vinculat a polítiques culturals mediambientals respectuoses amb els elements historicoartístics, la història i la memòria col·lectiva.

El Màster en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió aposta per la internacionalització dels seus alumnes mitjançant convenis de doble titulació amb la Universitat de Perpinyà Via Domícia (UPVD) i amb la Universitat Russa de l'Amistat dels Pobles (URAP, Moscou). També fomenta el contacte amb l'àmbit laboral mitjançant pràctiques externes obligatòries i tutoritzades en institucions culturals privades i públiques.

Què hi aprendràs?

El màster forma professionals especialitzats en investigació i gestió del patrimoni, i dota l'alumne d'instruments, tècniques, coneixements i habilitats que valorin el patrimoni com un factor de desenvolupament local i aposta social prioritària.

  • Forma especialistes en el marc de la conservació integrada del patrimoni cultural.
  • Profunditza en el coneixement i estudi del patrimoni cultural.
  • Dona resposta a la demanda laboral en termes de patrimoni cultural.
  • Forma en competències aplicables a la tutela del patrimoni cultural. Estableix vincles entre el patrimoni cultural i els models específics de desenvolupament del turisme cultural.
  • Analitza i facilita la comprensió sobre la relació entre el patrimoni cultural i el desenvolupament local.

Què podràs fer en haver acabat?

El màster crea especialistes en patrimoni cultural susceptibles de treballar (si es disposa també d'un títol acadèmic afí previ) en diferents escales tècniques i formatives: tècnics en patrimoni, gestors de patrimoni, dinamitzadors i monitors socioculturals i de turisme cultural, investigadors del patrimoni (tant en les categories de moble i immoble com en els diversos tipus: historicoartístic, antropològic, etnològic, documental, arqueològic, industrial, immaterial, etc.), especialistes en catalogació de béns culturals i béns patrimonials en general.

Ajuda a l'ocupació laboral en diferents serveis i nivells de l'Administració pública (Cultura, Turisme, Educació, Urbanisme, etc.) i en empreses privades relacionades amb els sectors cultural i turístic.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Arts i Humanitats
Direcció dels estudis Dra. María José Mulet Gutiérrez
45 places
120 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 26,18¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 3.202,20¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36