Màster Universitari. Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 35 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Poden trobar els CVs del professorat extern,en l'enllaç:
http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/es/equipo-docente/

Per poder obtenir el títol, els estudiants han de tenir en compte el següent:

  • Matricular-se de totes les assignatures del mòdul 1 (obligatori).
  • Si ha estat acceptats al perfil 2A (han de comprovar la seva acceptació) és obligatori matricular-se de totes les assignatures del mòdul 2A.
  • Si ha estat acceptats al perfil 2B (han de comprovar la seva acceptació) és obligatori matricular-se de totes les assignatures del mòdul 2B.
  • Matricular-se del mòdul obligatori de finalització, que inclou el Pràcticum i el Treball de Fi de Màster
  • La resta de crèdits (mínim 8) es poden elegir de les assignatures optatives o bé es poder triar com a optatives assignatures de l'altre perfil.
  • Tot això és necessari per a poder obtenir el títol, apart d'haver superar un mínim de 60 crèdits.
  • Els estudiants del mòdul 2A realitzen el Pràcticum a un laboratori d'investigació (principalment a la UIB), mentre que els estudiants del mòdul 2B ho fan a una empresa col·laboradora. Per als estudiants de 2B, és important destacar que és possible que els toqui realitzar les pràctiques (mínim 4 setmanes) a Mallorca o bé a un altre província espanyola, segons la empresa a la que sigui adjudicat cada estudiant per fer les pràctiques; si a un estudiant li toca un altre província, ha de tenir en compte que s'haurà de desplaçar a dita província per poder realitzar les pràctiques.
  • L'optativa Integració Metabòlica i Nutrició Personalitzada està altament recomanada per a graduats provinents de Nutrició Humana, Medicina, Veterinària i similars.
  • L'optativa Capacitació per a L'Experimentació Animal té un límit de places específic (uns 4-6 estudiants per curs).
  • S'ha de tenir en compte que també és possible una matrícula a temps parcial o no matricular-se de tots el crèdits el primer any, havent-hi un mínim obligatori (consultar normativa o amb els serveis administratius).

Assignatures

 Mòdul 1 obligatori : Fonaments de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Mòdul 1 obligatori : Fonaments de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
Nom Crèdits Idioma Període
10269 - Nutrició Molecular 3,0 Castellà Primer semestre
10271 - Homeòstasi Energètica i Alimentació Funcional 3,0 Castellà Primer semestre
10273 - Disseny d'Estudis Experimentals i Estadística Aplicats a la Nutrigenòmica 3,0 Castellà Primer semestre
10274 - Fonts i Finançament de R+D+I Alimentària 2,0 Castellà Primer semestre
11255 - Components Bioactius i Funcionals dels Aliments 3,0 Castellà Primer semestre
10275 - Nutrició i Patologies 3,0 Castellà Segon semestre
10276 - Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 5,0 Castellà Segon semestre
10277 - Mètodes i Tècniques de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 3,0 Castellà Segon semestre

 Mòdul 2A optatiu: Investigació en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Mòdul 2A optatiu: Investigació en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
Nom Crèdits Idioma Període
10280 - Seminaris d'Investigació en Nutrigenòmica 3,0 Castellà Primer semestre
10289 - Tractament Informàtic de Dades en Estudis Nutricionals 3,0 Castellà Primer semestre
11256 - Tècniques d'Investigació al Laboratori 6,0 Castellà Segon semestre

 Mòdul 2B optatiu : Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional

Mòdul 2B optatiu : Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional
Nom Crèdits Idioma Període
10290 - Empresa Alimentària i Màrqueting 3,0 Castellà Primer semestre
10284 - Aliments Funcionals 3,0 Anglès Segon semestre
11257 - Seguretat, Eficàcia i Aspectes Normatius dels Aliments 4,0 Castellà Segon semestre
10285 - Seminaris de Desenvolupament i Innovació 2,0 Castellà Anual

 Assignatures optatives per qualsevol mòdul

Assignatures optatives per qualsevol mòdul
Nom Crèdits Idioma Període
10287 - Control Circardià de la Ingesta 2,0 Castellà Primer semestre
11258 - Integració Metabòlica i Nutrició Personalitzada 3,0 Castellà Primer semestre
11260 - Aspectes Tecnològics dels Components dels Aliments 3,0 Castellà Primer semestre
11259 - Biomembranes i Lípids. Fonaments Relacionats amb Nutrició 3,0 Castellà Segon semestre
11261 - Bioinformàtica 3,0 Anglès Segon semestre
11262 - Capacitació per a l'Experimentació Animal 6,0 Castellà Anual

 Mòdul obligatori de finalització

Mòdul obligatori de finalització
Nom Crèdits Idioma Període
11263 - Pràcticum 9,0 Castellà Anual
11264 - Treball de Fi de Màster 6,0 Anual