Escoltar

Màster Universitari. Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 35 places

11263. Pràcticum (2020-21)

Crèdits 9 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, AN