Escoltar

Màster Universitari. Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 35 places

10273. Disseny d'Estudis Experimentals i Estadística Aplicats a la Nutrigenòmica (2019-20)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S