Escoltar

Màster Universitari. Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 35 places

En què consisteix?

La societat actual reclama que l’alimentació no només sigui capaç de proporcionar nutrients i energia, sinó que a més sigui un factor clau que incrementi el temps de vida saludable. Fa uns anys, la Comissió Europea subvencionà la xarxa d’excel·lència investigadora NuGO, especialitzada en Nutrigenòmica, i essent la UIB un dels seus membres fundadors. Tot això ens va dur a dissenyar un nou i especialitzat programa de postgrau, únic en el món.

En el nou mil·lenni, comencem a desentranyar els secrets del genoma humà. Tenim múltiples variants gèniques responsables de que la resposta a la dieta i a l’entorn difereixi d’una persona a altre (nitrigenètica) i noves disciplines i tècniques, com ara l’epigenètica i les tècniques “òmiques” (genòmica funcional, epigenòmica, transcriptòmica, proteòmica i metabolòmica) ens ajuden a comprendre la complexa relació entre l’expressió gènica i els nutrients i les respostes individuals a la dieta. El coneixement de la resposta genètica individual front als reptes diaris ens pot ajudar a protegir la nostra salut de futures malalties metabòliques. La Nutrigenòmica és la nutrició molecular moderna i obri el camí cap a la Nutrició Personalitzada, dissenyada per a cada persona d’acord amb les seves variants gèniques i la regulació de l’expressió dels seus gens front a diferents reptes nutricionals.

Què hi aprendràs?

Els estudiants adquiriran coneixements i habilitats relacionats amb el camp de la Nutrigenòmica i les possibilitats de la seva aplicació en la Nutrició Personalitzada, així com les tècniques bàsiques en investigació importants en la disciplina, a més d’habilitats relacionades amb el disseny de nous projectes i desenvolupaments, aliments funcionals, aspectes relacionats amb seguretat i eficàcia dels aliments, i entrenament pràctic específic en laboratoris d’investigació o en empreses del sector col·laboradores. Els estudiants també desenvoluparan habilitats en la comunicació científica i el mètode científic.
 

Què podràs fer en haver acabat?

D’una banda, el Màster dóna accés als estudis de Doctorat (a partir dels dos itineraris d’especialització) i gaudim de gran experiència en la formació d’estudiants que han accedit a diferents programes de doctorat (incloent-hi del programa de Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada) i obtenint el títol de Doctor. D’altre banda, els estudis de Màster, en combinació amb els estudis previs dels estudiants, incrementen les oportunitats laborals i de promoció en empreses del sector, amb aplicacions empresarials relacionades amb tests nutrigenòmics/nutrigenètics, aplicació del coneixement en recomanacions de salut i alimentació, en empreses amb programes d’investigació i desenvolupament i el desenvolupament d’aliments funcionals, en el camp de la biotecnologia, en el de la seguretat alimentària i les declaracions de salut dels aliments, etc.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Informació addicional: http://palou.uib.cat/
Ciències
35 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 30,01¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.861,20¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36