Escoltar

Màster Universitari. Llengües i Literatures Modernes

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 30 places

11182. Adquisició de la Morfosintaxi en Primeres i Segones Lleng. i Contex Biling (2019-20)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

Guies docents d'anys anteriors