Escoltar

Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

Any acadèmic 2020-21
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
10889 - Dret del Menor i de la Família Obligatòria 3,0 Primer semestre
10891 - Estudi Internacional Comparat dels Sistemes d'Avaluació de Necessitats Obligatòria 3,0 Primer semestre
10894 - Relació entre Família, l'Escola i els Serveis Socials Obligatòria 4,0 Primer semestre
10895 - Models d'Intervenció Educativa per a la Competència Familiar Obligatòria 4,0 Primer semestre
10985 - Investigacions Sociològiques i Antropològiques Avançades sobre Família i... Obligatòria 3,0 Primer semestre
10986 - Darreres Aportacions sobre His. de la Fam., la Infàn. i Adol a Europa.. Obligatòria 3,0 Primer semestre
10987 - Tècniques d'Anàlisi Multivariable Aplicades al Modelatge Estadístic en... Obligatòria 3,0 Primer semestre
10988 - Sistemes Interns d'Avaluació de Programes, Serveis i Institucions de Menors Obligatòria 3,0 Primer semestre
10896 - Mediació en Contextos Socials i Educatius Obligatòria 4,0 Segon semestre
10897 - Intervenció en el Maltractament Familiar Obligatòria 4,0 Segon semestre
10898 - Tècniques d'Intervenció Educatives i Conductuals a Menors i Família Obligatòria 4,0 Segon semestre
10989 - La Investigació Qualitativa Obligatòria 3,0 Segon semestre
10827 - El Treball Corporal i Perspectives Psicomotrius Actuals Optativa 3,0 Segon semestre
10899 - Intervenció en Dèficit d'Atenció/ Hiperactivitat (TDAH) Optativa 3,0 Segon semestre
10900 - Models i Tècniques d'Intervenció en Acolliment i Adopció Optativa 3,0 Segon semestre
10901 - L'Activitat Física i l'Esport com Estratègia de Socialització entre Pares.. Optativa 3,0 Segon semestre
10903 - Polítiques Europees i Serveis Educatius per a la Primera Infància Optativa 3,0 Segon semestre
10902 - El Treball Corporal i Perspectives Psicomotrius Actuals Optativa 3,0

 Perfil Professional

Perfil Professional
Nom Crèdits Període
10905 - Treball de Fi de Màster (Professional) 6,0 Segon semestre
10904 - Pràctiques d'Intervenció amb Menors 7,0 Segon semestre

 Perfil Investigador

Perfil Investigador
Nom Crèdits Període
10990 - Treball de Fi de Màster (Investigador) 13,0 Segon semestre