Escoltar

Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 25 places
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

10827. El Treball Corporal i Perspectives Psicomotrius Actuals (2019-20)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla a extingir i assignatura oferta (sense docència, només exàmens) en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

  • Període
    Segon semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
    Català
  • Guia docent

Guies docents d'anys anteriors