Escoltar

Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

10827. El Treball Corporal i Perspectives Psicomotrius Actuals (2020-21)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla a extingir i assignatura oferta (sense docència, només exàmens) en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

 • Període
  Segon semestre
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
  Català
 • Guia docent
  Pendent

Guies docents d'anys anteriors