Escoltar

Màster Universitari. Investigació Biomèdica

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 20 places

11731. Tècniques Experimentals en Biomedicina (2020-21)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

Guies docents d'anys anteriors