Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 270 places

10692. Característiques Organitzatives i Curriculars de les Etapes i dels Centres (2019-20)

Crèdits 2 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Disponible a partir del 19/07/2019

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 6, 1S Mallorca
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 7, 1S Mallorca
GRUP 4, 1S Mallorca
GRUP 2, 1S Mallorca
GRUP 5, 1S Mallorca
GRUP 3, 1S Mallorca
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 5, 1S Mallorca
GRUP 7, 1S Mallorca
GRUP 3, 1S Mallorca
GRUP 6, 1S Mallorca
GRUP 2, 1S Mallorca
GRUP 4, 1S Mallorca
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa
  • Antonia Maria Campillo Torres

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 4, 1S Mallorca
GRUP 3, 1S Mallorca
GRUP 2, 1S Mallorca
GRUP 7, 1S Mallorca
GRUP 5, 1S Mallorca
GRUP 6, 1S Mallorca
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa
  • Antonia Maria Campillo Torres

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 6, 1S Mallorca
GRUP 5, 1S Mallorca
GRUP 3, 1S Mallorca
GRUP 2, 1S Mallorca
GRUP 7, 1S Mallorca
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 4, 1S Mallorca
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa
  • Antonia Maria Campillo Torres

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 5, 1S Mallorca
GRUP 4, 1S Mallorca
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 3, 1S Mallorca
GRUP 2, 1S Mallorca
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa
  • Antonia Maria Campillo Torres

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 2, 1S Mallorca
GRUP 3, 1S Mallorca
GRUP 5, 1S Mallorca
GRUP 6, 1S Mallorca
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 4, 1S Mallorca
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa
  • Antonia Maria Campillo Torres

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 2, 1S Mallorca
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 4, 1S Mallorca
GRUP 3, 1S Mallorca
GRUP 5, 1S Mallorca
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa
  • Antonia Torres Boned

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 5, 1S Mallorca
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 3, 1S Mallorca
GRUP 4, 1S Mallorca
GRUP 2, 1S Mallorca
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa
  • Antonia Torres Boned

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 3, 1S Mallorca
GRUP 2, 1S Mallorca
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 5, 1S Mallorca
  • Pendent
GRUP 4, 1S Mallorca
GRUP 11, 1S, MENORCA Menorca
  • Pendent
GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa