Escoltar

Màster Universitari. Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 20 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.

Quan hi hagi estudiants internacionals matriculats, les assignatures s'imparteixen en anglès.

Assignatures

 Astrofísica i Relativitat

Astrofísica i Relativitat
Nom Crèdits Idioma Període
11265 - Introducció a la Física Solar 3,0 Castellà Primer semestre
11266 - Magnetohidrodinàmica Solar: Fonaments 3,0 Català Primer semestre
11268 - Relativitat i Geometria 3,0 Anglès Primer semestre
11269 - Ones Gravitacionals 3,0 Anglès Primer semestre
11271 - Elements de Relativitat Numèrica 3,0 Castellà Primer semestre
11267 - Magnetohidrodinàmica Solar: Aplicacions 3,0 Català Segon semestre
11270 - Forats Negres 3,0 Anglès Segon semestre
11307 - Simulacions Numèriques en Magnetohidrodinàmica 3,0 Català Segon semestre

 Fluids Geofísics

Fluids Geofísics
Nom Crèdits Idioma Període
11272 - Fonaments de Meteorologia i Oceanografia Física 3,0 Català Primer semestre
11275 - Predictibilitat 3,0 Anglès Primer semestre
11276 - Dinàmica de Fluids Geofísics 3,0 Castellà Primer semestre
11277 - Ones i Inestabilitat en Fluids Geofísics 3,0 Anglès Primer semestre
11273 - Turbulència i Capa Límit Atmosfèrica 3,0 Català Segon semestre
11274 - Circulacions de Mesoescala 3,0 Anglès Segon semestre
11278 - Anàlisi Espacial i Assimilació de Dades 3,0 Català Segon semestre
11308 - Simulació Numèrica de Fluids Geofísics 3,0 Castellà Segon semestre

 Física de Materials

Física de Materials
Nom Crèdits Idioma Període
11279 - Física de Materials 3,0 Anglès Primer semestre
11280 - Caracterització Estructural i Microestructural de Materials 3,0 Anglès Primer semestre
11281 - Caracterització de Propietats Físiques dels Materials 3,0 Català Primer semestre
11283 - Materials Funcionals 3,0 Anglès Primer semestre
11284 - Magnetisme i Materials Magnètics 3,0 Català Primer semestre
11285 - Biomaterials 3,0 Anglès Segon semestre
11282 - Transformacions de Fase en Estat Sòlid 6,0 Català Anual

 Sistemes Quàntics

Sistemes Quàntics
Nom Crèdits Idioma Període
11286 - Teoria Quàntica de Camps 3,0 Anglès Primer semestre
11287 - Correlacions Quàntiques 3,0 Castellà Primer semestre
11290 - Làsers 3,0 Anglès Primer semestre
11288 - Sistemes Quàntics Entrellaçats 3,0 Anglès Segon semestre
11289 - Nanoestructures Electròniques 3,0 Anglès Segon semestre
11291 - Espintrònica 3,0 Anglès Segon semestre

 Complements

Complements
Nom Crèdits Idioma Període
11007 - Presentació i Visualització Científica 3,0 Anglès Primer semestre
11292 - Fenòmens Cooperatius i Fenòmens Crítics 6,0 Anglès Primer semestre
11293 - Instrumentació i Adquisició de Dades 3,0 Català Primer semestre
11296 - Microscòpia Electrònica de Transmissió 3,0 Anglès Primer semestre
11304 - Computació Distribuïda 3,0 Català Primer semestre
11305 - Mètodes de Volums Finits per Problemes Hiperbòlics 3,0 Castellà Primer semestre
11306 - Mètodes Estocàstics de Simulació 6,0 Anglès Primer semestre
11445 - Simulació per Elements Finits 3,0 Anglès Primer semestre
11294 - Processat del Senyal i Comunicacions 3,0 Castellà Segon semestre
11295 - Transductors MEMS 3,0 Anglès Segon semestre
11307 - Simulacions Numèriques en Magnetohidrodinàmica 3,0 Català Segon semestre
11308 - Simulació Numèrica de Fluids Geofísics 3,0 Castellà Segon semestre
11297 - Tècniques de Tractament Massiu de Dades 6,0 Castellà Anual
11309 - Seminaris d'Investigació 3,0 Català Anual
11310 - Estada d'Investigació 3,0 Català Anual

 Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11311 - Treball de Fi de Màster 24,0 Anual