Escoltar

Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 30 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 Mòdul troncal

Mòdul troncal
Nom Crèdits Idioma Període
11484 - Evolució del Turisme 3,0 Anglès Primer semestre
11485 - El Sistema Turístic 3,0 Anglès Primer semestre
11486 - Competitivitat Turística 3,0 Anglès Primer semestre
11487 - Sostenibilitat Turística 3,0 Anglès Primer semestre
11488 - Monitoratge i Avaluació per a un Òptim Governament 3,0 Anglès Primer semestre
11490 - Principis Econòmics de l'Avaluació 3,0 Anglès Primer semestre
11509 - Elements per al Monitoratge 3,0 Anglès Primer semestre
11489 - Fonaments del Monitoratge 3,0

 Mòdul d'especialització: Tècniques de monitoratge aplicades al turisme

Mòdul d'especialització: Tècniques de monitoratge aplicades al turisme
Nom Crèdits Idioma Període
11492 - Generació i Recollida d'Informació Quantitativa per el Turisme 3,0 Anglès Primer semestre
11493 - Anàlisi i Interpretació de Resultats 3,0 Anglès Primer semestre
11510 - Tècniques de Reducció de Dades 3,0 Anglès Primer semestre
11462 - Tècniques d'Anàlisi Qualitativa 3,0 Anglès Segon semestre
11494 - Anàlisi Causal i Predicció 3,0 Anglès Segon semestre
11491 - Disseny i Desenvolupament d'Indicadors Específics 3,0

 Mòdul d'especialització: Tècniques d'avaluació aplicades al turisme

Mòdul d'especialització: Tècniques d'avaluació aplicades al turisme
Nom Crèdits Idioma Període
11495 - Anàlisi d'Impactes Econòmics 3,0 Anglès Primer semestre
11496 - Avaluació d'Impactes no Econòmics 3,0 Anglès Primer semestre
11498 - Extensions de l'Avaluació Econòmica 3,0 Anglès Primer semestre
11497 - Avaluació Integrada dels Impactes Econòmics 3,0 Anglès Segon semestre
11499 - Econometria per a l'Avaluació de Programes 3,0 Anglès Segon semestre

 Mòdul complementari

Mòdul complementari
Nom Crèdits Idioma Període
11500 - Principis d'Economia Internacional Aplicats al Turisme 3,0 Anglès Primer semestre
11461 - Tecnologies de la Informació Geogràfica per a la Gestió Turística 3,0 Anglès Segon semestre
11463 - La Innovació en Turisme 3,0 Anglès Segon semestre
11501 - Turisme i Desenvolupament 3,0 Anglès Segon semestre
11502 - El Governament en l'Àmbit Turístic: Política Turística i Ambiental 3,0 Segon semestre
11504 - Gestió Integrada de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral 3,0 Anglès Segon semestre
11507 - Pràctiques Externes 6,0 Anglès Segon semestre
11464 - Capital Humà i Turisme 3,0
11465 - Anàlisi de la Competència en la Indústria Turística 3,0
11503 - Turisme i Canvi Climàtic 3,0
11505 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades 3,0
11506 - Temes Contemporanis en Economia del Turisme i del Medi Ambient 3,0

 Mòdul de transferència

Mòdul de transferència
Nom Crèdits Idioma Període
11508 - Treball de Fi de Màster 9,0 Segon semestre