Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació (METM)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

11489. Fonaments del Monitoratge (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.