Escoltar

Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica

Any acadèmic 2019-20 | 90 crèdits | 15 places

11610. Construccions i Infraestructures Agroalimentàries (2019-20)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S