Escoltar

Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica

Any acadèmic 2020-21 | 90 crèdits | 15 places

11394. Gestió de Qualitat (2020-21)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S