Escoltar

Màster Universitari. Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 35 places

En què consisteix?

Aquest màster ofereix una formació avançada en estudis lingüístics i literaris des de l'estudi del desenvolupament de la competència lingüística i literària en les seves múltiples facetes: teories de la lectura, aprenentatge del llenguatge, processos interliteraris i interlingüístics, etc. Els seus continguts es concreten a partir dels quatre àmbits d'interès que motiven les seves especialitats:

 • Especialitat en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes. Ofereix un coneixement profund sobre les darreres tendències i els debats que tenen lloc en l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 • Especialitat en Lingüística General. Se centra en el coneixement del llenguatge i, específicament, de les teories i mètodes enfocats al seu estudi científic, amb una especial atenció a les darreres tendències en lingüística general, teòrica i aplicada.
 • Especialitat en Teoria de la Literatura. S'orienta al coneixement de les teories i mètodes d'aproximació a la literatura, amb una especial atenció a l'estudi de les bases teòriques per al coneixement de la producció i el consum literaris.
 • Especialitat en Ensenyament de les Llengües i de la Literatura. S'adreça a l'alumnat que vulgui perfeccionar la pràctica pedagògica en l'ensenyament de les llengües i la literatura, més enllà dels coneixements d'altres màsters orientats a la didàctica o de caràcter més generalista.

Els estudiants poden triar entre cursar una especialitat o cursar-ne dues, que apareixeran reflectides a la seva titulació.

Metodològicament és un màster semipresencial, de manera que es combinen les sessions presencials amb l'ús de mètodes diversos d'ensenyament a distància.
 

Què hi aprendràs?

Cursant aquest màster s'adquireixen coneixements teòrics i aplicats sobre el desenvolupament de la competència lingüística i literària. L'estudi permet també una iniciació a la investigació, tant bàsica com orientada al disseny d'aplicacions pràctiques en àmbits com l'adquisició del llenguatge, la dinamització lectora, la planificació lingüística, la innovació docent o la gestió de continguts vinculats amb la llengua i la literatura catalanes.

Suposa un excel·lent mecanisme d'actualització de coneixements per als professionals en aquests àmbits, com també un camp d'aprofundiment i especialització per als graduats en estudis de Llengua i Literatura, Filologia, Educació Primària i Infantil i altres estudis d'Humanitats.

La seva estructura modular propicia el disseny de diferents itineraris formatius que, mitjançant la combinació d'especialitats i optatives, permeten orientar l'enfocament competencial cap a l'estudi de la llengua o el de la literatura, cap a un estudi més teòric i orientat a la recerca o una formació més aplicada a la pràctica professional i, específicament, docent.

Què podràs fer en haver acabat?

Els titulats poden iniciar la seva carrera investigadora i acadèmica, i també millorar la seva qualificació i carrera professional.
Més en concret, cursar aquest màster permet:

 • Accedir a un programa de doctorat.
 • Incorporar-se a equips d'investigació en estudis lingüístics, literaris i culturals.
 • Treballar en l'àmbit de l'assessorament lingüístic en llengua catalana.
 • Orientar-se a el món de la gestió editorial i el processament de textos.
 • Programar activitats de dinamització lectora.
 • Exercir com a especialista en l'ensenyament de la llengua i de la literatura catalanes.
 • Dissenyar materials docents per a l'adquisició de les llengües i de la literatura.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Arts i Humanitats
35 places
60 crèdits

Semipresencial

Campus: Mallorca
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 23,89¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.494,00¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36