Escoltar

Màster Universitari. Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.