Escoltar

Māster Universitari. Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anālisi Crítica del Patrimoni Immaterial

Any acadčmic 2020-21 | 60 crčdits
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

11518. Literatura Oral Popular Catalana (2020-21)

Crčdits 6 ECTS.
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informaciķ sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

 • Període
  Primer semestre
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordināria i en el període d'ampliaciķ de matrícula.
 • Idioma
  Catalā
 • Guia docent
  Pendent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, AN Mallorca