Escoltar

Màster Universitari. Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 20 places

En què consisteix?

És un màster d’estudis avançats en filologia catalana, però es distingeix dels altres existents en aquesta àrea perquè estudia la llengua i literatura catalanes des de la perspectiva de considerar-les elements essencials del patrimoni cultural immaterial. En aquest sentit, el Màster Universitari en Llengua i literatura catalanes: coneixement i anàlisi crítica del patrimoni immaterial incorpora, al costat de les matèries filològiques més clàssiques (sociolingüística, dialectologia, pragmàtica, estudis literaris, etc.), coneixements de camps com la cultura popular, l’etnografia lingüística o les teories crítiques del contacte cultural.

Què hi aprendràs?

El Màster constitueix una introducció a la investigació en llengua i literatura catalanes i ofereix una visió del fet lingüístic, de les manifestacions literàries i de la cultura popular catalana com a patrimoni immaterial. A més d’aprofundir en els diversos àmbits d’estudi de la llengua i de la literatura catalanes, inclou formació en terrenys més pràctics com l’edició de textos, l’assessorament lingüístic, la traducció, la correcció de documents, etc

Què podràs fer en haver acabat?

Tot i que el títol no habilita per a l’exercici d’una determinada professió, es considera un complement adequat per a les següents professions:

  • Ensenyament de la llengua i de la literatura catalanes.
  • Assessorament lingüístic.
  • Treballs en editorials (direcció literària, correcció, preparació d’edicions, etc.).
  • Gestió cultural.
  • Periodisme i mitjans de comunicació.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Arts i Humanitats
Direcció dels estudis Dr. Pere Rosselló Bover
20 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 23,89¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.494,00¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36