Escoltar

Màster Universitari. Biotecnologia Aplicada

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 20 places

Branca de coneixement

Any d'inici
2014-15

Òrgan/s proponent/s

Publicació al BOE

Publicació del pla d'estudis al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 30,01¤
  • 2a matrícula : 54,17¤
  • 3a matrícula : 54,17¤
  • 4a matrícula : 54,17¤